Ahşap yapı & Ankara Evi

Ahsap yapi Dış ve iç tasarımlarından, projelendirilmesine , zemin etüt Gro beton, alt yapı çalışmaları, ahşap yastıklarına varıncaya kadar zahmetli bir süreç sonrası başlar “AHŞAP EV”ler.

Genelde çam veya ladin emprenye edilmiş kereste kullandığımız yapıların duvarlarında, ocak tuğlası da denilen dolu tuğla ile beraber 20*20, 15*10, 10*10, 5*10 lamine edilmiş keresteler kullanmaktayız.

Kirişler 30*10 lamine keresteler 30cm aaralıklar ile alttan tavan tahtası üstten aralara camyünü gibi yalıtım malzemeeleri, taban tahtası5*8 lik keresteler 40cm aralıklar arası strafor ile doldurularak üzeri döşeme tahtası ile kaplanan bir süreç ile devam eder…

Bağdadi yapi bina yapımında uygulanan bir yapı tekniği‘nin mimarlık literatüründeki adıdır. Ahşap üzerine 1-2cm aralıklarla yatay olarak çakılan çıtaların üstüne sıva vurulması şeklinde yapılır. Ahşap karkas yapılarda duvar yüzeylerinin sıva ile kaplanabilmesi için boşlukların tuğla, kerpiç vs malzemelerle doldurulması ya da sıva taşıyıcı ahşap çıtaların çakılması gerekir. Sıva harcının bu çıtaların arasına girip yüzeye tutunması ile yapılan sıva tekniği “bağdadi sıva”dır. Bugün ise; bağdadi usulünde yapılar yapılmakta fakat daha çok tel ile yapılmış kafes örgüler kullanılmaktadır. Çıtaların yerini, tel kafes örgüler ve kontrplaklar almıştır.